Till huvudinnehåll

Remissvar

Här hittar du de senaste remissvaren från Skolväsendets överklagandenämnd.

2019

På väg — mot stärkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Remissvar: U2019/02278/GV (2019-10-14)

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Remissvar: U2019/00343/S (2019-03-21)

2018

Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

Remissvar: U2018/04402/GV (2018-12-13)

2017

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Remissvar: U2017/02610/S (2017-10-17)

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Remissvar: U2017/02532/GV (2017-09-28)

Samling för skolan — Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Remissvar: U2017/01967/S (2017-08-17)

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Remissvar: U2017/00057/S (2017-04-12)

En gymnasieutbildning för alla — åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Remissvar: U2016/04660/GV (2017-02-09)

Senast uppdaterad: 2 september 2020