Till huvudinnehåll

Remissvar

Här hittar du de senaste remissvaren från Skolväsendets överklagandenämnd.

2024

Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna

Remissvar: U2024/00585 (2024-05-23)

Utredning om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

Remissvar: S2023/02794 (2024-02-01)

2022

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Remissvar: U2022/02457 (2022-10-20)

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

Remissvar: U2022/01572 (2022-09-29)

2021

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Remissvar: U2021/03373 (2021-10-21)

En tioårig grundskola

Remissvar: U2021/02645 (2021-09-09)

Kampen om tiden – mer tid till lärande

Remissvar: U2021/02365 (2021-08-19)

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Remissvar: U2021/01369 (2021-06-17)

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska

Remissvar: U2020/06020 (2021-05-06)

Samverkande krafter — för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Remissvar: U2020/06271 (2021-03-25)

En gemensam angelägenhet

Remissvar: Fi2020/03418 (2021-03-11)

2020

En mer likvärdig skola — minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Remissvar: U2020/02667/S (2020-11-30)

Gemensamt ansvar — en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Remissvar: U2020/03826/GV (2020-11-30)

En annan möjlighet till särskilt stöd — Reglering av kommunala resursskolor

Remissvar: U2020/03964/S (2020-11-30)

2019

På väg — mot stärkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Remissvar: U2019/02278/GV (2019-10-14)

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Remissvar: U2019/00343/S (2019-03-21)

2018

Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

Remissvar: U2018/04402/GV (2018-12-13)

2017

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Remissvar: U2017/02610/S (2017-10-17)

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Remissvar: U2017/02532/GV (2017-09-28)

Samling för skolan — Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Remissvar: U2017/01967/S (2017-08-17)

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Remissvar: U2017/00057/S (2017-04-12)

En gymnasieutbildning för alla — åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Remissvar: U2016/04660/GV (2017-02-09)

Senast uppdaterad: 30 maj 2024