Till huvudinnehåll

Handläggningstider

Överklagandenämndens målsättning är att minst 80 procent av de ärenden som har inletts genom överklagande ska ha avgjorts inom tre månader från det att ärendet inkom till nämnden. Vidare är Överklagandenämndens mål att samtliga överklagandeärenden ska ha avgjorts inom sex månader.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023