Till huvudinnehåll

Checklista för att överklaga

Det här behöver du tänka på när du ska göra en överklagan.

  • Kontrollera att beslutet går att överklaga. Du kan läsa mer om det här: Vilka beslut kan överklagas?
  • Skicka överklagandet till den som fattat beslutet, inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd.
  • Överklagandet ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från att du fått beslutet.
  • Skriv vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför.
  • Skriv ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter.
  • Är du vårdnadshavare, ange elevens namn, personnummer och adress. Om ni är två vårdnadshavare är utgångspunkten att ni båda behöver stå bakom överklagandet.
  • Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar. En sekretessprövning görs för det fall någon begär att få ut handlingar. Nämndens beslut är offentliga.
Senast uppdaterad: 10 september 2020