Till huvudinnehåll

Nämndens sammansättning

Överklagandenämnden består av sju ordinarie ledamöter och två ersättare. Ledamöterna utses av regeringen.

Elin Carbell Brunner

Elin-Carbell-Brunner.jpg

Ordförande

Elin Carbell Brunner är rådman, tillika ställföreträdare för chefsrådmannen, vid Södertörns tingsrätt. Hon har genomgått domarutbildning vid bland annat Svea hovrätt, arbetat som åklagare, universitetslärare och som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet samt även i övrigt deltagit i lagstiftningsarbete på straffrättens område område. 

Daniel Wanhatalo

Ingen-bild.jpg

Rådman och vice ordförande

Daniel Wanhatalo är rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och är för närvarande tjänstledig för uppdrag som utredningssekreterare. Daniel är vice ordförande i nämnden. Han har genomgått domarutbildning vid bl.a. Kammarrätten i Sundsvall och har arbetat som rättssakkunnig och kansliråd vid Utbildningsdepartementet. Han har medverkat som sakkunnig, expert och utredningssekreterare i flertalet offentliga utredningar, framför allt på utbildningsområdet.

Magnus Åhammar

magnus-ahammar.jpg

Rådman och enhetschef, vice ordförande

Magnus Åhammar är rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Han är vice ordförande i nämnden. Tidigare har han bland annat varit rättssakkunnig på Utbildningsdepartementet.

Eva Ekstedt Salzmann

Ingen-bild.jpg

Undervisningsråd, ordinarie ledamot

Eva Ekstedt Salzmann arbetar som undervisningsråd på Skolverkets enhet för gymnasieskola. Eva har en bakgrund som sjuksköterska och har tidigare arbetat som rektor inom både gymnasieskola och vuxenutbildning samt som studieadministrativ chef på Mälardalens högskola. Hon har även medverkat som expert i offentliga utredningar inom utbildningsområdet och inom vårdområdet.

Greger Bååt

Greger-baath.jpg

Fd generaldirektör, ordinarie ledamot

Greger Bååt, socionom och f.d. generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och dessförinnan för Specialskolemyndigheten. Har även arbetat som rektor och varit anlitad av regeringen som särskild utredare vid ett flertal tillfällen.

Einar Jakobsson

einar-jakobsson.jpg

Psykolog, ordinarie ledamot

Einar Jakobsson är fil. dr och leg. psykolog med specialitet inom klinisk psykologi. Han har varit verksam som psykolog inom bland annat barnpsykiatrin. Fram till början av 2012 var han lektor i psykologi på Mälardalens högskola.

Elisabeth Fernell

Elisabeth_Fernell.jpg

Professor, ordinarie ledamot

Elisabeth Fernell är barnläkare med specialisering inom barnneurologi och habilitering och sedan 2011 professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet, knuten till Gillbergcentrum. Hon arbetar kliniskt och inom forskning i skärningspunkten mellan barnneurologi och barnneuropsykiatri, framförallt med områdena autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning hos barn och ungdomar.

Jonas Hedström

Ingen-bild.jpg

Avdelningsjurist vid Skolinspektionens avdelning i Umeå, ersättare

Jonas Hedström är avdelningsjurist vid Skolinspektionens avdelning i Umeå. Tidigare har han arbetat på Skolverket och vid utbildningsförvaltningen i Västerås Stad samt deltagit i statliga utredningar inom skolområdet.

Cindra Klingspor Lindblom

cindra-klingspor-lindblom-20201111.jpg

Jurist vid Skolinspektionens rättsenhet, ersättare

Cindra Klingspor Lindblom arbetar som jurist vid Skolinspektionens rättsenhet. Tidigare har hon bland annat arbetat som avdelnings-jurist vid Skolinspektionens avdelning i Stockholm samt på förvaltningsrätten i Stockholm. På förvaltningsrätten arbetade hon mycket med skoljuridik.

Senast uppdaterad: 2 september 2020