Till huvudinnehåll
Tre elever står vid skolskåp

För barn och unga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du berätta detta för de som tagit beslutet och be om att det ska prövas igen. Det kallas för att överklaga.

Den myndighet som hanterar ett överklagande kallas ofta för överprövningsinstans. För vissa beslut inom skolan är det alltså vi på Skolväsendets överklagandenämnd som är överprövningsinstans.

Till oss kan du exempelvis överklaga beslut om åtgärdsprogram, skolplacering och mottagande i specialskola. 

Beslut som kan överklagas till oss

Som barn är det oftast dina vårdnadshavare som kan överklaga ett beslut gällande dig. Om du har två vårdnadshavare måste nästan alltid båda vara överens om att göra en överklagan.

Vad betyder vårdnadshavare?

Din eller dina vårdnadshavare är de personer som har det juridiska ansvaret för dig. Ofta är det dina föräldrar, men det måste inte vara det. Vem som är din eller dina vårdnadshavare finns registrerat hos Skatteverket.

För dig som är 16 år eller äldre

Från att du har fyllt 16 år kan även du själv överklaga vissa beslut gällande dig. I ditt överklagande förklarar du varför du inte är nöjd och vilken ändring du skulle vilja ha.

Hur överklagar jag ett beslut?

Senast uppdaterad: 14 september 2020