Till huvudinnehåll

Åarjelsaemie (Sydsamiska)

Skolväsendets överklagandenämnd lea dåapmestovlelaaketje reereme mij pryövoe sjïere bijjieklååkeme moenemidie skuvleväsendisnie.

Mijjem bïeljelh

Påastedresse

Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Guessiesijjie

Sveavägen 159, Stockholm

Telefovne

08-729 77 60

E-påaste

overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020