Till huvudinnehåll

Nämndens kansli

Överklagandenämndens kansli består av en kanslichef och föredragande jurister. Kanslichefen ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetet vid kansliet medan juristerna utreder de ärenden som kommer in till nämnden.

Christina Runefelt

Tillförordnad kanslichef
christina.runefelt@overklagandenamnden.se
08-586 084 97

Niklas Beijar Johansson

Jurist
niklas.beijar.johansson@overklagandenamnden.se

Johanna Sjöstrand

Jurist 
johanna.sjostrand@overklagandenamnden.se

Jenny Törnqvist

Administratör
jenny.tornqvist@overklagandenamnden.se

Senast uppdaterad: 1 september 2020