Till huvudinnehåll

Nämndens kansli

Kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd består av en kanslichef, en kanslisamordnare, två administratörer och ett antal jurister. Kanslichefen och kanslisamordnaren ansvarar tillsammans för det dagliga arbetet vid kansliet medan juristerna utreder de ärenden som kommer in till nämnden. Kansliet finns på värdmyndighetens Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm.

Stina Engberg

Kanslisamordnare och jurist
stina.engberg@overklagandenamnden.se 
08-586 085 00

Senast uppdaterad: 12 juni 2024