Till huvudinnehåll

Nämndens kansli

Kansliet för Överklagandenämnden består av en kanslichef och föredragande jurister. Kanslichefen ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetet vid kansliet medan juristerna utreder de ärenden som kommer in till nämnden.

Senast uppdaterad: 8 september 2023