Till huvudinnehåll

Nämndens kansli

Överklagandenämndens kansli består av en kanslichef och föredragande jurister. Kanslichefen ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetet vid kansliet medan juristerna utreder de ärenden som kommer in till nämnden.

Samá Sadegh (föräldraledig)

Jurist
sama.sadegh@overklagandenamnden.se
08-586 085 47

Senast uppdaterad: 5 maj 2023