Till huvudinnehåll

Julevsámegiella (Lulesamiska)

Skåvllåhoajdo gujddimsiebrreráde la duobbmoståvllålágásj fábmudahka mij gähttjal muhtem gujddimmärrádusájt skåvllåhoajdo sinna.

Válde aktavuodav mijájn

Påvsståadrässa

Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Guossidimadrässa

Sveavägen 159, Stockholm

Telefåvnnå

Telefåvnnå: 08-729 77 60

Fáksa

08-58 60 80 09

E-påvsstå

overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020