Till huvudinnehåll

Vi bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Aktuellt

En högstadieklass lyssnar under en lektion

Nytt vägledande beslut: särskild undervisningsgrupp

Ett nytt vägledande beslut gällande särskild undervisningsgrupp finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ett nytt vägledande beslut gällande särskild undervisningsgrupp finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

23 oktober 2020

Tre högstadieelever står långt bort i en korridor

Förlängda handläggningstider

I normalfallet avgörs ett ärende inom tre månader från det att ärendet inkommit till Skolväsendets överklagandenämnd.

I normalfallet avgörs ett ärende inom tre månader från det att ärendet inkommit till Skolväsendets överklagandenämnd.

14 september 2020