Till huvudinnehåll

Vi bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Aktuellt

Ny telefontid

Från och med den 1 juni 2023 är telefontiden för besvarande av allmänna frågor kl. 10:00 till 11:00.

Från och med den 1 juni 2023 är telefontiden för besvarande av allmänna frågor kl. 10:00 till 11:00.

22 maj 2023

Vägledande beslut: Kommunal vuxenutbildning - Interkommunal ersättning

Ett vägledande beslut gällande särskilda skäl för att få delta i kommunal vuxenutbildning som anordnas av annan huvudman än hemkommunen finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ett vägledande beslut gällande särskilda skäl för att få delta i kommunal vuxenutbildning som anordnas av annan huvudman än hemkommunen finns nu ti...

23 januari 2023