Till huvudinnehåll

Vi bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Observera att överklaganden ska skickas till den som har fattat beslutet, inte direkt till Överklagandenämnden.

Aktuellt

Allmänna telefonen stängd

Den 17-18 oktober är kansliet på avdelningskonferens.

Den 17-18 oktober är kansliet på avdelningskonferens.

11 oktober 2023

Ny telefontid

Från och med den 1 juni 2023 är telefontiden för besvarande av allmänna frågor kl. 10:00 till 11:00.

Från och med den 1 juni 2023 är telefontiden för besvarande av allmänna frågor kl. 10:00 till 11:00.

22 maj 2023