Till huvudinnehåll

Vi bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Aktuellt

Nytt vägledande beslut: Skolplacering

Ett nytt vägledande beslut gällande huruvida beslut om placering i profilklass kan överklagas till Överklagandenämnden finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ett nytt vägledande beslut gällande huruvida beslut om placering i profilklass kan överklagas till Överklagandenämnden finns nu tillgängligt i vår ...

25 november 2022

Nytt vägledande beslut: Skolplacering

Ett nytt vägledande beslut gällande godtagbarheten i att dela upp ett skolplaceringsförfarande i två steg finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ett nytt vägledande beslut gällande godtagbarheten i att dela upp ett skolplaceringsförfarande i två steg finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

4 november 2022