Till huvudinnehåll

Vi bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Aktuellt

Vägledande beslut: Kommunal vuxenutbildning - Interkommunal ersättning

Ett vägledande beslut gällande särskilda skäl för att få delta i kommunal vuxenutbildning som anordnas av annan huvudman än hemkommunen finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ett vägledande beslut gällande särskilda skäl för att få delta i kommunal vuxenutbildning som anordnas av annan huvudman än hemkommunen finns nu ti...

23 januari 2023

Vägledande beslut: Skolplacering

Ett vägledande beslut gällande huruvida beslut om placering i profilklass kan överklagas till Överklagandenämnden finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ett vägledande beslut gällande huruvida beslut om placering i profilklass kan överklagas till Överklagandenämnden finns nu tillgängligt i vår praxi...

25 november 2022