Till huvudinnehåll

Suomi (Finska)

Koululaitoksen valituslautakunta (Skolväsendets överklagandenämnd) on itsenäinen, tuomioistuimen kaltainen viranomainen, jolle sinä oppilaana tai lapsen huoltajana voit tehdä valituksen määrättyjen esikoululuokkaan, peruskouluun, lukiokouluun ja aikuiskoulutukseen liittyvien asioiden päätöksistä.

Mitä asioita koskevista päätöksistä voi valittaa?

Voit valittaa vain määrättyjä asioita koskevista päätöksistä, kuten esimerkiksi toimenpideohjelmaa, erityiseen opetusryhmään sijoittamista ja erityiskouluun, lukiokouluun tai ruotsia siirtolaisille-opetukseen (svenska för invandrare, sfi) vastaanottamista koskevista päätöksistä.

Mihin valitus voi johtaa?

Koululaitoksen valituslautakunta voi kumota päätöksen, jos se katsoo valituksenalaisen päätöksen virheelliseksi.

Miten valitus tehdään?

- Tarkista, että päätöksestä voi valittaa.
- Lähetä valitus päätöksen tehneelle taholle, ei suoraan Koululaitoksen valituslautakunnalle.
- Valitus tulee lähettää kolmen viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.
- Ilmoita, mistä päätöksestä valitat, miten haluat päätöstä muutettavan ja minkä vuoksi.
- Kirjoita nimesi, henkilönumerosi ja yhteystietosi.
- Allekirjoita valitus.
- Valituksesta ja muista asiakirjoista tulee julkisia asiakirjoja, jotka kuka tahansa voi lukea. Lautakunnan päätökset ovat julkisia.

Yhteystietomme

Postiosoite
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Käyntiosoite
Sveavägen 159, Stockholm

Puhelin

08-729 77 60

Sähköposti
overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020