Till huvudinnehåll

Bosanski (Bosniska)

Savjet za žalbe u oblasti školstva je jedan samostalan organ uprave koji liči na sud i kojem Vi kao učenik ili staratelj možete podnijeti žalbu na određene odluke donesene unutar predškolskog razreda, osnovne škole, srednje škole i opštinskog obrazovanja odraslih.

Na šta se može uložiti žalba?

Žalbu možete da uložite samo na pojedine vrste odluka, kao na primjer odluke o programu poduzimanja mjera, odluke o plasiranju pojedinih nastavnih grupa i odluke o primanju u specijalnu školu za djecu sa smetnjama u mentalnom razvoju, srednju školu ili u školu švedskog jezika za doseljenike.

Čemu može žalba da vodi?

Ako savjet za žalbe u oblasti školstva odluči da je odluka protiv koje je uložena žalba pogrešna, on može da je poništi.

Kako uložiti zalbu?

- Provjerite da li je dozvoljeno uložiti žalbu protiv odluke.
- Žalbu pošaljite ustanovi koja je donijela odluku, dakle ne direktno savjetu za žalbe u oblasti školstva.
- Žalba se mora primiti u roku od tri sedmice od prijema odluke.
- Napišite na koju odluku ulažete žalbu, u kom smislu želite da se žalba preinači i zašto.
- Napišite ime i prezime, matični broj i podatke za kontakt.
- Potpišite žalbu.
- Žalba i ostala dokumenta koja pošaljete imaće svojstvo javne isprave i svako će imati pravo na uvid u njih. Odluke savjeta za žalbe su javne prirode.

Kontaktirajte nas

Poštanska adresa:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Ulična adresa:
Sveavägen 159, Stockholm

Telefonski broj:
08-729 77 60

Broj faksa:
08-58 60 80 09

E-pošta:
overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020