Till huvudinnehåll
En huvudman pratar med sina kollegor

För huvudmän

Det är viktigt att ett ärende och ett överklagande handläggs på rätt sätt. Det är också viktigt att ett beslut utformas så att det är lätt att förstå för både den enskilde och för Överklagandenämnden som ska pröva ärendet.

Här finns anvisningar om vad ett beslut bör innehålla och hur en beslutsmyndighet bör handlägga ett överklagande. Anvisningarna finns i förvaltningslagens (FL) bestämmelser som ska tillämpas vid myndighetsutövning mot enskild.

Senast uppdaterad: 8 februari 2024