Till huvudinnehåll

Lättläst

Skolväsendets överklagandenämnd,
som förkortas ÖKN,
är en myndighet som fungerar ungefär som en domstol.
ÖKN undersöker skolors beslut som någon har överklagat.
Ordförande och vice ordförande i nämnden
är jurister som har arbetat som domare.
De andra personerna i nämnden
är en expert på utbildning,
en psykolog,
en professor,
en rektor.

Vilka beslut kan du överklaga?

Här kan du läsa om vilka beslut
som du kan överklaga till ÖKN.
Du kan läsa vad beslutet handlar om
och vilken del av skollagen
som beslutet ska följa.

Beslut om förskoleklass och grundskola

Dessa beslut kan du överklaga Delen av skollagen som besluten ska följa
Åtgärdsprogram 3 kap. 9 §
Särskild undervisningsgrupp (grundskolan) 3 kap. 11 §
Enskild undervisning 3 kap. 11 §  
Anpassad studiegång 3 kap. 12 §
Skolplacering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

9 kap. 15 § 2 st.

10 kap. 30 § 2 st.

11 kap. 29 § 2 st.

Mottagande i anpassad grundskola 7 kap. 5 §
Tillhörighet till den anpassade grundskolans målgrupp 7 kap. 5 b §
Mottagande i specialskolan 7 kap. 6 §
Rätt att gå kvar i resursskola i grundskola och anpassad grundskola

10 kap. 31 b § 2 st.

11 kap. 30 b § 2 st.

Uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § 2 st.
Skolpliktens upphörande 7 kap. 14 §
Gå om en årskurs 7 kap. 11 c §
Placering i viss skola med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero (grundskolan, den anpassade grundskolan)

10 kap. 30 § 2 st.

11 kap. 29 § 2 st.

Åtgärder för elever som inte bor hemma (grundskolan) 10 kap. 29 § 3 st.
Mottagande av elev från annan kommun (grundskolan, förskoleklass, den anpassade grundskolan)  9 kap. 13 §
10 kap. 25 §
11 kap. 25 §
Åtgärder för elever som inte bor hemma (specialskolan) 12 kap. 25 § 2 st.
Skolpliktens förlängning(specialskolan) 7 kap. 13 §
Mottagande i sameskolan 7 kap. 7 §
Åtgärder för elever som inte bor hemma (sameskolan) 13 kap. 23 § 2 st


Beslut om gymnasieskola

Dessa beslut kan du överklaga Delen av skollagen som besluten ska följa
Åtgärdsprogram 3 kap. 9 §
Mottagande och behörighet till nationella program i gymnasieskolan 16 kap. 36 §
Mottagande och behörighet till programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion 17 kap. 14 §
Antagning till Rh-anpassad utbildning i gymnasieskolan 15 kap. 38 §
Tillhörighet till målgruppen för den anpassade gymnasieskolan 18 kap. 5 och 7 §§
Mottagande i första hand till anpassad gymnasieskola 19 kap. 29 § 1 st.
Mottagande till vidareutbildning i form av et fjärde tekniskt år 17 a kap. 18 §
Mottagande till utbildning där distansundervisning får användas för hela utbildningen 22 kap. 14 §

 

Beslut om vuxenutbildning

Dessa beslut kan du överklaga Delen av skollagen som besluten ska följa
Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 21 § 3 st.
Upphörande av kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 2 st.
Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 3 st.
Mottagande till grundläggande vuxenutbildning 20 kap. 13 §
20 kap. 14 § 2 st.
Mottagande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 22 §
Mottagande till anpassad utbildning för vuxna 21 kap. 7 § 3 st.
Upphörande av anpassad utbildning för vuxna 21 kap. 9 § 2 st.
Att på nytt bereda anpassad utbildning för vuxna 21 kap. 9 § 3 st.
Mottagande till sfi (svenska för invandrare) 20 kap. 33 §
Upphörande av sfi 20 kap. 9 § 2 st.
Att på nytt bereda sfi 20 kap. 9 § 3 st.
Rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som anges i 29 kap. 2 § 2 stycket 3 punkten 29 kap. 2 § 2 st. 3 punkten

 

Så här gör du för att överklaga

Kontrollera att du kan överklaga beslutet.
Det ska stå skrivet i beslutet du har fått
om du kan överklaga eller inte.

Skicka överklagandet till
den som har fattat beslutet,
inte direkt till ÖKN.
Det ska stå skrivet i beslutet du har fått
vem som har fattat beslutet
och vart du ska skicka ditt överklagande.

Ditt överklagande måste komma fram
inom tre veckor efter att du har fått
beslutet som du överklagar.

Skriv i ditt överklagande
vilket beslut du vill överklaga,
vilken ändring du vill ha
och varför du vill ha den ändringen.
Skriv ditt namn,
ditt personnummer,
din adress och ditt telefonnummer.

Ditt överklagande
och andra papper som du skickar
blir allmänna handlingar.
Det betyder att vem som helst
har rätt att läsa dem.
Beslut från Skolväsendets överklagandenämnd
är offentliga.
Det betyder att vem som helst
har rätt att läsa dem.

Här finns Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN

Postadress:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 159 i Stockholm

Telefonnummer: 08-729 77 60

Faxnummer: 08-58 60 80 09

E-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Senast uppdaterad: 8 april 2024