Till huvudinnehåll
Bild på Skolväsendets överklagandenämnds logotyp på glas

Uppdrag och verksamhet

Vi bevakar din rätt i skolan genom att pröva ditt överklagade beslut.

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende och domstolsliknande myndighet. Vår verksamhet regleras i skollagen och i instruktioner som beslutats av regeringen. Vi fungerar också som remissinstans för lagstiftning inom främst skolområdet.

Vi prövar ditt beslut

Om du har fått ett beslut från exempelvis en kommun eller en rektor som du är missnöjd med har du möjlighet att få vissa beslut överprövade. Det är här Överklagandenämnden kommer in i bilden. Med utgångspunkt i skollagen prövar vi ditt ärende igen för att säkerställa att ett korrekt beslut har fattats. Om beslutet är felaktigt, kan vi upphäva det och kommunen eller rektorn måste då ta ett nytt beslut.

Utanför vårt uppdrag

Vi arbetar endast med att pröva beslut som har överklagats. Det innebär t.ex. att vi inte bedriver tillsyn eller ger juridisk rådgivning.

Senast uppdaterad: 8 februari 2024