Till huvudinnehåll

Skolvalet läsåret 2024/25

Med anledning av skolvalet läsåret 2024/25

Inför den kommande skolplaceringssäsongen vill vi informera er om viktiga detaljer kring överklaganden av skolplaceringsbeslut som prövas av Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandehänvisning

Båda vårdnadshavarna (om det finns två) måste underteckna överklagan. Överklagandet ska skickas till beslutsmyndigheten, inte till nämnden. Det är bra om detta framgår av beslutens överklagandehänvisningar.

Handlingar som Överklagandenämnden behöver ta del av

Vid överlämnande av överklaganden till Överklagandenämnden behöver kommunen tillhandahålla följande handlingar och information:

  1. Överklagandet
  2. Beslutet som överklagats
  3. Ansökningshandlingarna
  4. Kommunens beslutade regelverk för skolplaceringar
  5. Uppgift om den rättsliga grunden för det överklagade beslutet
  6. En redogörelse för hur skolvalet i kommunen gått till inför höstterminen 2024.
  7. Vilka omständigheter som har varit utslagsgivande för att eleven inte
    fått önskad skolplacering (exempelvis information om ett urval av elever har gjorts och i så fall hur urvalet gått till eller om skolan varit fullbelagd).
  8. Om det har fattats ett nytt beslut gällande eleven som överklagandet avser behöver nämnden även få in det nya beslutet.

Hantering av handlingar

Vi föredrar att ni använder ett sätt att skicka in handlingarna, antingen via e-post eller via fysisk post. Om ni väljer e-post undvik lösenordsskydd och skicka in handlingar gällande varje elev separat.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024