Till huvudinnehåll

Skolvalet läsåret 2023/24

Med anledning av skolvalet läsåret 2023/24

Skolväsendets överklagandenämnd prövar många av de skolplaceringsbeslut som överklagas. Inför kommande högsäsong kan följande vara bra att tänka på.

I beslutets överklagandehänvisning är det bra att det framgår att båda vårdnadshavarna (om det finns två) måste skriva under eventuell överklagan. Var gärna tydlig med att överklagandet ska ges in till beslutsmyndigheten, inte till nämnden.

Vid beslutsmyndighetens överlämnande av överklaganden gällande beslut om skolplacering behöver överklagandenämnden i regel ta del av följande information från kommunen: 

  1. Det överklagade beslutet. 
  2. Ansökningshandlingarna.
  3. Kommunens beslutade regelverk för skolplaceringar.
  4. Uppgift om den rättsliga grunden för det överklagade beslutet.
  5. En redogörelse för hur skolvalet till de önskade skolenheterna i kommunen gått till inför höstterminen 2023.
  6. Vilka omständigheter som har varit utslagsgivande för att eleven inte fått önskad skolplacering (exempelvis att skolan varit fullbelagd eller om ett urval har gjorts).
  7. Om det har fattats ett nytt beslut gällande samma elev behöver nämnden även få in det nya beslutet. 

Vi är tacksamma om ni när ni skickar handlingar till oss endast använder ett sätt att skicka in handlingarna på (via e-post eller via fysisk post). Ifall ni väljer att skicka in handlingarna via e-post är vi tacksamma om ni ser till att det inte krävs att vi har ett lösenord för att få åtkomst till handlingarna. Om ni skickar in handlingar som rör olika elever vill vi även be er att skicka handlingarna gällande varje elev för sig. 

Senast uppdaterad: 24 februari 2023