Till innehållet

Skolväsendets överklagandenämnd bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.


Ändrade öppettider

På  fredag den 31 oktober har Överklagandenämnden ändrade öppettider. Vi håller öppet mellan 9.00-12.00.


Vem kan överklaga?

I princip är det bara eleven eller dennes vårdnadshavare som får överklaga ett beslut.

Läs mer: Hur överklagar man?

Vad kan överklagas?

Här finns en komplett lista över de beslut som går att överklaga:

Läs mer: Vilka beslut kan överklagas?

Hur över- klagar man?

Tänk på att du ska skicka in överklagandet till den myndighet som har fattat beslutet. Inte direkt till oss. Läs mer: Hur överklagar man?

Info för huvudmän

Ett korrekt handläggande underlättar för alla parter. Här hittar du anvisningar om handläggande och innehåll i beslut: Information för huvudmän