Till innehållet

Integritetspolicy


Från den 25 maj 2018 har hela Europa en ny gemensam reglering om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Skolväsendets överklagandenämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss”.

Offentlighetsprincipen

Skolväsendets överklagandenämnd är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

E-post innehåller nästan alltid personuppgifter. Det betyder att dataskyddsförordningen gäller för e-post, precis som för all annan personuppgiftsbehandling.

Rätt att begära information

Vill du veta om Skolväsendets överklagandenämnd behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Skolväsendets överklagandenämnd och att få uppgifter rättade. Observera att Skolväsendets överklagandenämnd enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier eller kundregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att den enskilde har rätt att begära rättelse samt i vissa fall radering av sina personuppgifter. Den enskilde har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Dataskyddsombud för Skolväsendets överklagandenämnd:

Christian Bjelke
Statens skolinspektion/Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress
Sveavägen 159

Telefonnummer: 08 586 086 91

Email: christian.bjelke@skolinspektionen.se