Till innehållet

Nämndens kansli


Här ser du vilka som arbetar på vårt kansli och hur du enklast når oss.

ANNA-KARIN LUNDGREN

Kanslichef 
E-post: anna-karin.lundgren@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 083 04

David Björfeldt

Jurist
E-post: david.bjorfeldt@overklagandenamnden.se

Jeanna Fransén 

Jurist
E-post: jeanna.fransen@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 084 71

Christine Lundgren (tjänstledig)

Jurist
E-post: christine.lundgren@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 08 293

Niklas Beijar Johansson

Jurist
E-post: niklas.beijar.johansson@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 081 25

Stefanie de Pourbaix

Jurist
E-post: stefanie.de.pourbaix@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 082 79 

Ana Hassanyni

Jurist
E-post: ana.hassanyni@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 082 58

Maria Hvittfeldt

Jurist
E-post: maria.hvittfeldt@overklagandenamnden.se 
Tfn: 08-586 080 20

Isabella Markskog

Jurist
E-post: isabella.markskog@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 080 91

Lisa Ljunggren

Jurist
E-post: lisa.ljunggren@overklagandenamnden.se 
Tfn: 08-586 082 02 

Sonja Malm

Administratör
E-post: sonja.malm@overklagandenamnden.se
Tfn: 08-586 086 51