Till innehållet

Nämndens kansli


Här ser du vilka som arbetar på vårt kansli och hur du enklast når oss.

ANNA-KARIN LUNDGREN

Kanslichef 
E-post: anna-karin.lundgren@overklagandenamnden.se
Telefon: 08-586 083 04

JEANNA FRANSÉN

Jurist
E-post: jeanna.fransen@overklagandenamnden.se
Telefon: 08-586 084 71

NISSE ROSENLUND HEDMAN

Jurist
E-post: nisse.rosenlund.hedman@overklagandenamnden.se
Telefon: 08-586 082 31

Johanna Jadstrand

Jurist
E-post: johanna.jadstrand@overklagandenamnden.se
Telefon: 08-586 086 62

Christine Lundgren

Jurist
E-post: christine.lundgren@overklagandenamnden.se
Telefon: 08-586 08 293

Helena Söderberg

Jurist
E-post: helena.soderberg@overklagandenamnden.se
Telefon: 08-586 08 260