Till innehållet

Nämndens sammansättning


Överklagandenämnden består av sex ordinarie ledamöter och två ersättare. Ledamöterna utses av regeringen.

Elin Carbell Brunner ordförande överklagandenämnden

Elin Carbell Brunner

Ordförande

Elin Carbell Brunner är rådman, tillika ställföreträdare för chefsrådmannen, vid Södertörns tingsrätt. Hon har genomgått domarutbildning vid bland annat Svea hovrätt, arbetat som åklagare, universitetslärare och som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet samt även i övrigt deltagit i lagstiftningsarbete på straffrättens område område. 

Daniel Wanhatalo

Rådman och vice ordförande

Daniel Wanhatalo är rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och är för närvarande tjänstledig för uppdrag som utredningssekreterare. Daniel är vice ordförande i nämnden. Han har genomgått domarutbildning vid bl.a. Kammarrätten i Sundsvall och har arbetat som rättssakkunnig och kansliråd vid Utbildningsdepartementet. Han har medverkat som sakkunnig, expert och utredningssekreterare i flertalet offentliga utredningar, framför allt på utbildningsområdet.

Förnamn Efternamn

Magnus Åhammar

Rådman och enhetschef, vice ordförande

Magnus Åhammar är rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Han är vice ordförande i nämnden. Tidigare har han bland annat varit rättssakkunnig på Utbildningsdepartementet.

Einar Jakobsson

Einar Jakobsson

Psykolog, ordinarie ledamot

Einar Jakobsson är fil. dr och leg. psykolog med specialitet inom klinisk psykologi. Han har varit verksam som psykolog inom bland annat barnpsykiatrin. Fram till början av 2012 var han lektor i psykologi på Mälardalens högskola.

Greger Bååth

Greger Bååt

Fd generaldirektör, ordinarie ledamot

Greger Bååt, socionom och f.d. generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och dessförinnan för Specialskolemyndigheten. Har även arbetat som rektor och varit anlitad av regeringen som särskild utredare vid ett flertal tillfällen.

Elisabeth Fernell

Elisabeth Fernell

Professor, ordinarie ledamot

Elisabeth Fernell är barnläkare med specialisering inom barnneurologi och habilitering och sedan 2011 professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet, knuten till Gillbergcentrum. Hon arbetar kliniskt och inom forskning i skärningspunkten mellan barnneurologi och barnneuropsykiatri, framförallt med områdena autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning hos barn och ungdomar.

Jonas Hedström

Avdelningsjurist vid Skolinspektionens avdelning i Umeå

Jonas Hedström är avdelningsjurist vid Skolinspektionens avdelning i Umeå. Tidigare har han arbetat på Skolverket och vid utbildningsförvaltningen i Västerås Stad samt deltagit i statliga utredningar inom skolområdet.