Till innehållet

Lagar och regler


Här hittar du en sammanställning av viktiga lagar och regler på skolområdet.

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Här hittar du skollagen:

Skollag (2010:800) (extern länk, nytt fönster)

Här hittar du den tidigare gällande skollagen:

Skollag (1985:1100) (extern länk, nytt fönster)

Förordningar

Skolförordning (2011:185) (extern länk, nytt fönster)

Gymnasieförordning (2010:2039) (extern länk, nytt fönster)

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning (extern länk, nytt fönster)