Till innehållet

Lagar och regler


Här hittar du en sammanställning av viktiga lagar och regler på skolområdet.

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Den 1 augusti 2010 trädde en ny skollag i kraft (2010:800). 1985 års skollag upphörde i och med det att gälla.

Bestämmelser om övergången från den gamla skollagen till den nya regleras i en särskild lag, ”Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)”.

Här hittar du den nya skollagen:

Skollag (2010:800) (extern länk, nytt fönster)

Här hittar du den gamla skollagen:

Skollag (1985:1100) (extern länk, nytt fönster)

Här hittar du den lag som reglerar övergången från den gamla till den nya skollagen:

Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)(extern länk, nytt fönster)

Förordningar

Skolförordning (2011:185) (extern länk, nytt fönster)

Gymnasieförordning (2010:2039) (extern länk, nytt fönster)

Förordning om gymnasiesärskolan (1994:741) (extern länk, nytt fönster)