Till innehållet

Kontakta oss


Postadress

Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress

Sveavägen 159, Stockholm

Telefontider

Allmänna telefonen
För besvarande av allmänna frågor är telefontiden kl. 11.00-12.00, tel. nr 08-586 086 82.

För dig som har ett ärende hos Överklagandenämnden
Telefontiden är vardagar kl. 9.00-16.00, tel. nr 08-729 77 60.

E-post

Skicka e-post till Skolväsendets överklagandenämnd
Nämndens centrala e-postadress är overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Fax

08-586 080 09