Till innehållet

Har mitt överklagande kommit in till Skolväsendets Överklagandenämnd?


Överklagandenämnden skickar normalt inte ut bekräftelser på att handlingar har kommit in till nämnden (detta sker enbart då skrivelser inkommer per e-post). Observera att överklaganden ska skickas direkt till den som fattat det överklagade beslutet.