Till innehållet

Handläggningstider


I normalfallet avgörs ett ärende inom tre månader från det att ärendet inkommit till Skolväsendets överklagandenämnd. Med anledning av ett mycket stort inflöde av ärenden gällande skolplacering kommer den förväntade handläggningstiden för Överklagandenämndens ärenden i år att bli längre än normalt. Det kan för närvarande vara svårt att ge ett tydligt besked om när ett beslut kan förväntas.