Till innehållet

Fråga om sökanden måste avstå del av undervisningen för att klara resorna


Beslut 1999-06-09 dnr A 82

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda gren som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen).

Ärendet

J, som är hemmahörande i Hedemora kommun, sökte inför höstterminen 1999 till Omvårdnadsprogrammet, gren omvårdnad med lokal inriktning akutsjukvård, vid gymnasieskolan i Falu kommun.

Hemkommunen uppgav i yttrande att kommunen erbjuder det sökta programmet genom samverkansavtal med Avesta kommun.

Genom det överklagade beslutet avslog Falu kommun ansökan.

J har anfört följande: Han skulle få långa restider mellan hemmet i Dala-Husby och gymnasieskolan i Avesta. Han lämnar hemmet kl 6.40 på morgnarna och går först tre kilometer till Långshyttan, varifrån han tillsammans med andra elever får åka taxi till Hedemora. Därifrån åker eleverna buss till Avesta och är framme lagom till skolstarten. På eftermiddagarna uppstår dock problem med hemresorna de dagar han slutar senare än 15.30. Det går visserligen en buss från Avesta 16.15 som är framme i Hedemora kl 16.45, men sedan måste han vänta till kl 18.30 innan bussen till Långshyttan går. Sådana dagar skulle han inte vara hemma förrän kl 19.25.

Om J ska gå på Omvårdnadsprogrammet i Avesta anser både han och familjen att han måste bo inackorderad där, eftersom han vill satsa på sina studier. Det är en stor omställning för en sextonåring att flytta hemifrån. Därför vill han hellre bo och studera i Falun än i Avesta. I Falun kan han dela lägenhet med sin syster som går i gymnasieskolan där. Det skulle dessutom bli mycket dyrt för hans familj att ha två barn boende på olika ställen. Familjen lever på en inkomst och inackorderingsbidraget täcker inte alla utgifter.

Av utredningen har framgått att den skola i Avesta där J skulle gå, har en praxis att de dagar lektionerna pågår till kl 16, låta eleverna med lång resväg lämna sista lektionen innan den är slut för att de ska hinna med bussen som går kl 15.50 från Avesta. För att kompensera frånvaron får de med sig hemuppgifter. Hur många dagar i veckan detta kan bli aktuellt nästa läsår är osäkert, eftersom schemat ännu inte lagts, men det kan variera mellan en och tre dagar per vecka under de tre årskurserna.

Överväganden

J kan tidigast vara hemma cirka kl 17.25 om han går på gymnasieskolan i Avesta. En till tre dagar i veckan kan han dock inte vara hemma förrän cirka kl 19.25. Nämnden anser inte att det är acceptabelt att han, för att kunna åka med den tidigare bussen, skall behöva avstå från undervisningen. Därmed skulle J få så långa skoldagar att han får anses ha särskilda skäl att bli mottagen som elev på gymnasieskolan i Falu kommun.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att J skall tas emot som sökande till omvårdnadsprogrammet vid gymnasieskolan i Falun.