Till innehållet

Skolväsendets överklagandenämnd bevakar din rätt i skolan

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Vem kan överklaga?

I princip är det bara eleven eller dennes vårdnadshavare som får överklaga ett beslut. 

Läs mer: Hur överklagar man?

Vad får överklagas?

Här finns en komplett lista över de beslut som går att överklaga:

Läs mer: Vilka beslut kan överklagas?

Hur över- klagar man?

Tänk på att du ska skicka in överklagandet till den myndighet som har fattat beslutet. Inte direkt till oss. Läs mer: Hur överklagar man?

Information gällande överklagade skol-placeringar

Här finns bl a aktuell information om handläggningstider och telefontid samt om överklaganden av skolplaceringsbeslut. 

Läs mer: Information till klagande