Till innehållet

Tästä voit valittaa


Aina vain yksittäisellä oppiallaalla, hänen edustajallaan tai tietyissä tapauksissa huoltajallaan on oikeus valittaa lautakunnalle, ei koskaan esimerksi kunnalle tai muulle koulupäämiehelle. Koululaissa määritellään tarkemmin, kenellä on oikeus valittaa minkäkinlaisesta päätöksestä. Jos olet täysivaltainen ja valtuutat toisen henkilön tekemään valituksen puolestasi, hänen on esitettävä valtakirja, joka oikeuttaa edustamaan sinua.

Seuraavista päätöksistä saa valittaa:

 

Kouluvelvollisuuden lykkäys ja kouluvelvollisuuden päättyminen

Huoltajalla on oikeus valittaa kouluvelvollisuuden lykkäys- sekä lopettamispäätöksistä (koululain 3. pykälä, kappaleet 7 ja 10).

Hyväksyminen erityiskouluun ja kuulo- ja näkövammaisten erityiskouluun

Lapsen huoltaja saa valittaa hyväksymispäätöksestä erityiskouluun sekä kuulo- ja näkövammaisten erityiskouluun (koululain 3 luku 5 pykälä). Sama pätee hyväksymistä yksityiseen tai erikoiskouluun (koululain 9 luku 17 pykälä).

Erikoiskoulu

Oppilas tai hänen edustajansa saa valittaa muualla kuin kotona asuviin oppilaisiin kohdistuvista toimista (erityiskoulu) sekä oikeudesta suorittaa koulutus erikoiskoulussa (koululain 7 luku 8 pykälä).

Peruskoulu

Oppilas tai hänen edustajansa saa valittaa päätöksista, jotka koskevat muualla kuin kotona asuviin oppilaisiin kohdistuvista toimista, oppilaan sijoittamisesta tiettyyn kouluun toisten oppilaiden turvallisuuden ja opiskelurauhan nojalla, toisesta kunnasta tulevan oppilaan ottamisesta peruskouluun sekä oikeudesta suorittaa koulutus peruskoulussa (koululain 4 luku pykälät 11-12).

Erityisopetusryhmä

Oppilas tai hänen huoltajansa saa valittaa päätöksestä, jonka mukaan oppilas saa opetusta erityisopetusryhmässä (peruskouluasetuksen 8 luku 1 pykälä).

Hyväksyminen lukioon

Hakijalla on oikeus valittaa hyväksymisestä lukioon (koululain 5 luvun pykälät 11 ja 13d).

Vastaanotto erityislukioon

Oppilas tai hänen edustajansa saa valittaa hyväksymisestä erityislukioon (koululain 6 luku 8 pykälä). Sama pätee hyväksyntään yksityiseen erityislukioon (koululain 9 luku 17 pykälä).

Pääsy sovitettuun (Rh-anpassad) koulutukseen

Koulutukseen hakeutuneella on oikeus valittaa hyväksymisestä sovitettuun koulutukseen (koululain 5 luku 30 pykälä).

Hyväksyminen kunnalliseen aikuiskoulutukseen

Oppilas saa valittaa hyväksymispäätöksestä kunnalliseen aikuiskoulutukseen (komvux), koulutuksen päättymisestä oppilaan osalta ja päätöksestä olla tarjoamatta oppilaalle koulutusta uudelleen (koululain 11 luku 23 pykälä).

Hyväksyminen kehitysvammaisten aikuiskoulutukseen

Oppilas saa valittaa hyväksymispäätöksestä kehitysvammaisten aikuiskoulutukseen (särvux), koulutuksen päättymisestä oppilaan osalta ja päätöksestä olla tarjoamatta oppilaalle koulutusta uudelleen (koululain 11 luku 23 pykälä).

Hyväksyminen maahanmuuttajien ruotsinopetukseen

Oppilas saa valittaa hyväksymispäätöksestä maahanmuuttajien ruotsinopetukseen (sfi), koulutuksen päättymisestä oppilaan osalta ja päätöksestä olla tarjoamatta oppilaalle koulutusta uudelleen (koululain 13 luku 23 pykälä).

Ota yhteyttä

Jos sinulla on valittamisoikeuteen liittyviä kysymyksiä, voit soittaa, kirjoittaa tai lähettää sähköpostia kansliaamme.

Ota yhteyttä