Till innehållet

Näin teet valituksen


Jos olet tyytymätön valituskelpoiseen päätökseen, voit kääntyä Koululaitoksen valituslautakunnan puoleen asian tutkimiseksi.

Valitus lähetetään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Näin toimitaan, jotta viranomainen tietäisi mistä syystä valitus tehdään ja millä tavoin olet halunnut päätöstä muuttaa. Jos näin tapahtuu, valitusta ei toimiteta edelleen lautakunnalle.

Päätöksen tehnyt viranomainen voi delegoida päätöksenteko-oikeuden

Päätöksentekoviranomainen on usein kunnallinen lautakunta, joka vastaa ko- koulutuksen järjestämisestä kunnassa. On yleistä, että päätöksenteko-oikeus delegoidaan (siirretään) yksittäiselle viranomaiselle vastaanottavassa yksikössä tai kunnallisen koululaitoksen rehtorille.

Milloin valitus on tehtävä?

Valituksen on oltava perillä päätöksen antaneella viranomaisella kolmen viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin valituksen tekijä sai päätöksen (hallintolain 23 pykälä).

Kenelle valitus lähetetään?

Valituksen vastaanottaja näkyy valituksen kohteena olevasta kirjallisesta päätöksestä. Sinun on aina vaadittava valitusoikeudellinenkirjallinen päätös eli päätös, jossa on tiedot siitä mihin valitus voidaan lähettää.

Ilmoita, mistä päätöksestä valitat

Valituksesta on käytävä ilmi mistä päätöksestä valitat ja millaista muutosta vaadit. On tärkeää myös perustella vaatimukset. Mahdolliset todistukset ja lausunnot jotka haluat huomioitaviksi, on liitettävä valituksen mukaan.

Valitusasian salassapitovelvollisuus

Lautakunnalla on salassapitovelvollisuus valitettavista päätöksistä, omista henkilökohtaisista olosuhteistasi jos voidaan olettaa että sinä tai joku läheisesi kärsii jos tiedot paljastuvat. Tämä tarkoittaa, että jos joku haluaa tietää jotakin lautakuntaan tulleesta asiasta, erimerkiksi valituskirjeestä tai todistuksesta, lautakunnan on ensin tutkittava, voidaanko asiakirjaa luovuttaa vai ei. Salassapitovelvoite ei kuitenkaan päde lautakunnan tekemiä päätöksiä (julkisuus- ja salassapitolaine 24 luku 7 pykälä).

Lähettäjän nimen ilmoittaminen

On tärkeää, että valituskirjelmässäsi on nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Valituskirjeen allekirjoittaa valittaja ja/tai hänen edustajansa. Jos edustat oppilasta, esimerkiksi hänen huoltajansa ominaisuudessa, valituksessa on oltava oman nimesi, osoitteesi ja puhelinnumeroksi lisäksi myös oppilaan täydelliset henkilötiedot. Jos oppilas on täysi-ikäinen, sinulla on oltava hänen antama valtakirja että voit edustaa häntä.

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää valitusmenettelystä, voit soittaa, kirjoittaa tai lähettää sähköpostia kansliaamme.

Ota yhteyttä