Till innehållet

Bosanski (Bosniska)


Savjet za žalbe u oblasti školstva je jedan samostalan organ uprave koji liči na sud i kojem Vi kao učenik ili staratelj možete podnijeti žalbu na određene odluke donesene unutar predškolskog razreda, osnovne škole, srednje škole i opštinskog obrazovanja odraslih.

Na šta se može uložiti žalba?

Žalbu možete da uložite samo na pojedine vrste odluka, kao na primjer odluke o programu poduzimanja mjera, odluke o plasiranju pojedinih nastavnih grupa i odluke o primanju u specijalnu školu za djecu sa smetnjama u mentalnom razvoju, srednju školu ili u školu švedskog jezika za doseljenike.

Čemu može žalba da vodi?

Ako savjet za žalbe u oblasti školstva odluči da je odluka protiv koje je uložena žalba pogrešna, on može da je poništi.

Kako uložiti zalbu?

- Provjerite da li je dozvoljeno uložiti žalbu protiv odluke.
- Žalbu pošaljite ustanovi koja je donijela odluku, dakle ne direktno savjetu za žalbe u oblasti školstva.
- Žalba se mora primiti u roku od tri sedmice od prijema odluke.
- Napišite na koju odluku ulažete žalbu, u kom smislu želite da se žalba preinači i zašto.
- Napišite ime i prezime, matični broj i podatke za kontakt.
- Potpišite žalbu.
- Žalba i ostala dokumenta koja pošaljete imaće svojstvo javne isprave i svako će imati pravo na uvid u njih. Odluke savjeta za žalbe su javne prirode.

Kontaktirajte nas

Poštanska adresa
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Ulična adresa
Sveavägen 159, Stockholm

Telefonski broj
08-729 77 60

Broj faksa
08-58 60 80 09

E-pošta
overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Visar 1 - 2 beslut.

  • Na ovo možete podneti žalbu
    Uvek je sam đak, njegov zastupnik ili u nekim slučajevim startelj taj koji može podneti žalbu odboru, a nikada, na primer, opština ili neko drugi ko je nadležan za školu. O tome ko ima pravo da podnese žalbu na neku odluku je preciznije navedeno u Zakonu o školi. Ukoliko ste punoletni i dajete da neko drugi podnese žalbu u vaše ime onda ta osoboa mora pokazati punomoćje iz kojeg se vidi da je on/ona ovlašćen da vas zastupa.

    Kategori:
  • Kontaktirajte nas

    Kategori: