Till huvudinnehåll
Publicerad: 25 november 2022

Vägledande beslut: Skolplacering

Ett vägledande beslut gällande huruvida beslut om placering i profilklass kan överklagas till Överklagandenämnden finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ärendet handlar bl.a. om huruvida en kommuns beslut att neka en elev plats i en profilklass, trots att eleven redan är placerad i den skolenhet som profilklassen är en del av, kan överklagas till Överklagandenämnden. Överklagandenämnden konstaterar att beslutet skulle kunna ses som ett beslut om en intern gruppindelning av skolans elever, men att det synsättet inte är tillfredställande då det innebär att huruvida en sökande kan få beslutet överprövat är beroende av vilken skolenhet den sökande är placerad vid. Överklagandenämnden bedömer att beslutet istället ska ses som ett beslut om skolplacering fattat utifrån 10 kap. 30 § andra stycket, då profilklassen har behandlats som om den vore en egen skolenhet i skolvalet. Överklagandenämnden är därför behörig att pröva överklagandet.

Dnr: 2022:686

Läs beslutet här

Grundskolan