Till huvudinnehåll
En högstadieklass lyssnar under en lektion
Publicerad: 23 oktober 2020

Nytt vägledande beslut: särskild undervisningsgrupp

Ett nytt vägledande beslut gällande särskild undervisningsgrupp finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ärendet handlar bl.a. om vilka krav som kan ställas på den utredning som ligger till grund för beslutet om placering i särskild undervisningsgrupp. Nämnden konstaterar också att det i det aktuella ärendet inte har funnits särskilda skäl att fatta ett sådant ingripande beslut. 

Läs beslutet här

Grundskolan
Särskilt stöd